Om forskning med Adriana Di Lorenzo Tillborg (Foto: Leif Johansson)