Information från valberedningen till Kulturskolerådets årsmöte 2020