Program Kulturskoledagarna

Tema Kulturskola - livsviktig ?!

Onsdag 25e mars

09:30  Kaffe & registrering
09:50  Elevföreställning
10:00  Välkomsttal
10:20  Hur säkrar vi barns möjligheter till kulturutövning?
           Politisk debatt med kulturutskott och ungdomsförbund.
           Moderator Navid Modiri
11:30  Kulturskola i förvandling
           Föreläsning med Jens Ericson
12:30  Lunch
13:30  Valbar eftermiddag
          * Hur leder man en ny generation? - Chefsseminarium med Emma Pihl
          * Kulturskoletorget med utställare och öppna bordssamtal
15:30  Kritiska vänner
16:00  Mingel med lärarband
18:00  Middag
22:00  Efterfest med storband

Torsdag 26e mars

09:15  Välkomsttal
09:30  Seminarier
11:45  Lunch
13:00  Seminarier
15:15  Barnkonventionen
16:00  Avslut
18:00  Middag

Fredag 27e mars

09:00  Välkomsttal
09:05  Amanda Lind håller tal
09:30  Valbar förmiddag
           *Varför är kultur bra för hälsan?
           Föreläsning med Malin Anclair
           *Årsmöte
11:00  Molnhoppet
           Olle Saloranta Strandberg
12:30  Avslutning