Forskning om kulturskolan

Vilken forskning finns om de offentligt finansierade musik- och kulturskolorna? Vad forskas det om och vilka är det som forskar? På uppdrag av Kulturskolerådet har professor Simon Lindgren tagit fram en forskningsöversikt.

Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, har på uppdrag av Kulturskolerådet fått uppdrag att göra en forskningsöversikt. Avgräns- ningen har varit forskningsarbeten som direkt berör offentligt finansierade musik- eller kulturskolor. Översikten berör därför inte all forskning kring musik- och konstundervisning samt estetiska läroprocesser mer generellt. Arbetet genomfördes under hösten 2014. 

Kulturskolan är den största offentligt finansierade kulturverksamhet för barn och unga i Sverige. Över 200 000 barn deltar och kommunerna avsätter årligen runt två miljarder till denna verksamhet. För att kunna utveckla och förnya denna verksamhet behövs kunskap och forskning. Hur ser verksamheten ut? Vilka når vi? Vilken betydelse har avgifter? Hur har verksamheten förändrats över tid? Frågorna är många. 

Forskningsöversikten visar på flera och stora vita fläckar. Kulturskolan är i väldigt stor utsträckning outforskad. Vår förhoppning är att denna forskningsöversikt kan bidra till bidra till ökad kunskap om forskningsläget, vita fläckar och stimulera till nya forskningsinsatser. 

Författare: 
Simon Lindgren
Utgivningsår: 
2014