25 miljoner sparas in – Öppna förskolan i Sala kan läggas ner

Skolnämnden i Sala ska fatta beslut om hur 2019 års budget ska fördelas. Med ett underskott på 25 miljoner, har det varit ett tufft uppdrag för nämnden och vissa verksamheter drabbas hårdare än andra, på grund av tilltänkta besparingar.