400 000 kronor till särskild satsning

Kulturskolan Kulturskolan Smedjan vill nå ut även till barn i lägre åldrar. Medel från statens kulturråd ska möjliggöra satsningen.