900 skrev under för orkesterns skull

Såväl musiker, politiker som tidigare ledande kommunala tjänstemän slöt upp för att visa sitt stöd för blås- och stråkundervisningen på Ronneby Kulturskola.