Agera nu mot ungas psykiska ohälsa

Unga mår allt sämre. Vi är den grupp som är mest drabbad av psykisk ohälsa och engagerade unga är särskilt utsatta. Vi kräver att ni politiker tar ett krafttag för ungas psykiska mående genom att ta fram en övergripande nationell strategi. En strategi som helst hade behövt komma igår. Det skriver Rosaline Marbinah från Sveriges ungdomsorganisationer.