Allt fler kulturskolor nedläggningshotade

Den nya studien Framtida möjligheter för kulturskolan visar att fyra av tio kommuner ser en negativ utveckling med besparingar för kulturskolan framför sig. 15 kommuner uppger att det finns hot om nedläggning. 

– Fram till 1980-talet växte resurserna till kulturskolorna men på 90-talet kom en ekonomisk kris som försämrade barn och ungas möjligheter att gå i kulturskola. Nu är vi där igen! 90-talets kris och besparingar på bibliotek tvingade fram bibliotekslagen som ska säkra bibliotek i hela landet. Mycket talar för att vi nu behöver en liknande lagstiftning för kulturskolorna, säger Jalle Lorensson som är Kulturskolerådets ordförande.

Hela 40 procent ser framför sig en minskad resurstilldelning. Det är en markant ökning i jämförelse med 2018 då endast 7 procent förväntade sig minskade resurser. Antalet kommuner som svarar att det föreligger ett nedläggningshot har ökat från 7 2018 till 14 i år.

– Det är tuffa ekonomiska tider för kommunerna nu. Det är väldigt oroväckande att så många av kulturskolorna riskerar nedskärningar eller nedläggning. Det skulle vara tråkigt om barn i så många kommuner får sämre eller inga möjligheter att få utvecklas genom att utöva kultur, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Bland kommunernas nedskärningar finns förslaget att stänga ner kulturskolan i Timrå.

– Det känns väldigt tråkigt, framför allt för våra elever. Vi som både ökat och breddat vår verksamhet, säger Urban Lindholm, verksamhetschef på kulturskolan i Timrå.

Kulturskolorna, den enskilt största offentliga satsningen på barnkultur i Sverige, spelar en betydande roll för ungas möjligheter att utöva kultur. Tusentals unga deltar dagligen i verksamheten.

– I regeringsförklaringen sa statsminister Stefan Löfven att kulturskolan ska utvecklas och att alla barn ska ha möjlighet att ta del av den. Den ambitionen delar vi men nu är det upp till regeringen att ta ansvar och säkra att regeringsförklaringens löfte inte bara blir tomma ord, säger Jalle Lorensson.

Kontakt:

Jalle Lorensson, kulturskolerådets ordförande

jalle.lorensson@malmo.se

070-2984983

Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet

generalsekreterare@kulturskoleradet.se

070-6717946

Urban Lindholm, verksamhetschef på kulturskolan i Timrå, 072-528 57 36

Här hittar du rapporten

Barn på flykt 1