Årsmöte med överraskningar

SMoK:s årsmöte står för dörren. På detta årliga forum ges medlemmarna möjlighet att fatta beslut om framtida verksamhet. Inger Carlonberg, SMoK:s ordförande, kallar till årsmötet och utlovar radikala förändringsförslag!

Det är på årsmötet som beslut om olika styrdokument fattas. En ny verksamhetsplan, vision och budget skall bland annat klubbas. De senaste åren har det varit glest på de mer radikala förslagen men nu blåser förändringens vindar.

– Ja, det är flera viktiga förslag som skall behandlas på årsmötet! I det stora så är det samma inriktning på vår verksamhet, men styrelsen lägger både förslag om reviderade styrdokument och ett namnbyte, berättar Inger Carlonberg.

Bakgrunden till styrelsens förslag är flera men viktigaste skälet är att det nu finns en regering som vill etablera en politik för kulturskolan. Ett av styrelsens förslag rör byte av namn. Från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd till Sveriges Kulturskoleråd.

– SMoK har ett opinionsbildande uppdrag. Då gäller det att vara tydlig. Det är inget fel på namnet SMoK men vi har sett att det skapar en otydlighet och frågor. Tanken är att Sveriges Kulturskoleråd ska inkludera alla former av kulturskoleverksamhet, oavsett om man har en ren musikskola eller en kulturskola med fler ämnen, menar SMoK:s generalsekreterare Torgny Sandgren.

Med förslaget om ett nytt namn lämnas också behovet av en förkortning. Sveriges Kulturskoleråd blir helt enkelt Kulturskolerådet i vardagligt tal.

– Att vi slipper förkortningen är bra! Förkortningar är ofta väldigt interna och kan exkludera. Det är bättre med ett namn som alla på en gång begriper, menar Inger Carlonberg.

Styrelsens förslag på ny verksamhetsplan rymmer en vision som sätter barns rättigheter till kulturutövande i fokus samt tydligare prioriterar rådets verksamt. 

– Nu ska det bli tydligare vilka frågor vi driver. Barnens rätt till kulturutövande, kompetensförsörjning, kunskap och forskning blir våra prioriterade områden. Jag ser fram emot årsmötet! Det skall bli spännande att se vilka diskussioner styrelsens förslag skapar och vilken väg vi vill gå, säger Inger Carlonberg.

Här hittar du underlag för årsmötet och styrelsens förslag!

Invalid Scald ID.