Återinfört statligt stöd för kulturskolor

Kultur & Nöje Regeringen återinför det statliga stödet till kulturskolorna. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor årligen till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. För kulturskolorna i Göteborg betyder förslaget, som gäller tre verksamhetsår, även större trygghet. – Under tre år kan vi testa, lära oss och göra bättre och relevant verksamhet för barn och unga, berättar Kristoffer Wittlöv Stenman, enhetschef på Hisingens Kulturskola, för GP.