Barn får mer inflytande i Umeås kulturliv

Umeå kommun måste lyssna mer på barn och ungdomar i kulturfrågor, tänkte Kulturskolans elevförening – och fick kommunen att skriva på ett avtal.