Barn från Södertälje kan bli nästa generations klassiska stjärnor Om P4 Södertälje

Musikskolan El Sistema, som finns bland annat i Södertälje, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.