​Barn- och utbildningsnämnden höjer avgifterna för Kulturskolan Garnalia

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att höja terminsavgifterna för Kulturskolan Garnalia – från nuvarande 750 till 1.000 kronor för grundkurser och från 1.300 till 1.550 kronor för fördjupningskurser. Avgiften för vuxenundervisning höjs från 300 till 600 kronor per timme. Beslutet gäller från och med vårterminen 2020.