” Barn ska ha möjlighet att utöva kultur”

KULTUR Samverkan mellan kommuner, region, föreningsliv och studieförbund ska stärka barns möjlighet att utöva kultur.