Barns tillgång till kultur hotas

Barns och ungas tillgång till kultur hotas. Det är rubriken på debattartikeln i Metro skriven av El Sistemas styrelseordförande Eric Sjöström, som