Beslut på årsmötet - namnbyte, ny vision och tydligare prioriteringar

På SMoK:s årsmöte den 20 mars 2015 fattades fler viktiga beslut. Nytt namn, ny vision och tydligare prioriteringar klubbades.

Från den 20 mars 2015 byter föreningen namn från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd till Sveriges kulturskoleråd. Bakgrunden tillnamnbytet är en önskad tydlighet. Sveriges Kulturskoleråd ska inkludera alla former av kulturskoleverksamhet, oavsett om man har en ren musikskola eller en kulturskola med fler ämnen. Med ett nytt namn lämnas också behovet av en förkortning.Sveriges Kulturskoleråd blir helt enkelt Kulturskolerådet i vardagligt tal.

Årsmötet fattade beslut om en ny vision för Kulturskolerådets verksamhet med ett tydligare barnperspektiv: 

Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

Kulturskolerådets prioriterade områden 2015 till 2018 är:

• Barns rätt till kulturutövande

• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt kompetensutveckling)

• Nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling

• Forskningsbaserad verksamhetsutveckling

Årsmöte 2015