Besök från Kenya på Motalaskola

Motala El Sistema-elever och andra elever på Kulturskolan i Motala har haft långväga finbesök. Siegfried Mwanzali från Kenya har varit på besök i Motala under två veckor.