Besparingar på kulturen skapar oro bland personalen – 40 tjänster på biblioteken ska bort

Alliansen och miljöpartiet har gjort kraftiga neddragningar på Stockholms stads kulturbudget. Nedskärningarna börjar nu märkas i verksamheterna.