Besparingar stora konsekvenser för barnen

Det sparbeting på 13,6 miljoner som har lanserats av S och M majoriteten riskerar att slå hårt mot alla elever och framförallt mot eleverna med de största behoven. Sparbetinget på 13,6 miljoner motsvarar 26 tjänster. Det är med stor oro som vi inväntar vad som kommer att ske. Ska elevassistenter tas bort? Är det stopp för vikarier? Hur drabbas elevhälsan? Vad händer med kulturskolan? Vad händer med måluppfyllelsen?