Besvikelse hos kulturskolan

M-KD-BUDGETEN M-KD-budgeten på riksplanet innebär att det statliga anslaget på 100 miljoner kronor försvinner från kulturskolan i Sverige.