Bibliotek och musikskola i Sölvesborg öppnar

Med anledning av kollisionen mellan två tågvagnar inne på rangerbangården föreligger det risk för läckage av extremt brandfarlig gas.