Bidrag till integration på nära en halv miljon

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ska bevilja föreningsbidrag till stöd för integration om sammanlagt 492 000 kronor.