Bidrag till kulturskoleverksamhet

Under 2018 fördelar Statens Kulturråd nya pengar till kulturskoleverksamhet

Statens Kulturråd fördelar under 2018 nya bidrag till kulturskoleverksamhet. Ansökningsperioden är den 5 april till 3 maj, 2018.

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka hundra miljoner kronor i utvecklingsbidrag. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Läs mer om bidraget

pengar