BLÅSMUSIKEN – ett hotat fundament i svenskt musikliv!

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige skriver en debattartikel med anledning av Blåsmusikens dag den 9 maj 2020.