”Brett politiskt stöd för förslag om kulturskolan”

Det är glädjande att konstatera att riksdag och regering har tagit intryck av Kulturskolerådets mångåriga arbete med att få kulturskolornas skriande behov av stöd och utveckling uppmärksammat. Väldigt mycket av det Kulturskolerådet har framlagt har också kommit till stånd. Under de senaste åren har det gjorts en ordentlig utredning som har mynnat ut i ett betänkande som efter gediget remissförfarande har implementerats i nära samråd med branschen, så gott som tillfullo. Därmed bör en eloge utgå inte bara till kulturministern och hennes departement, utan även till riksdagens kulturutskott och givetvis Kulturskolerådet som består av en bred politisk representation och som har arbetat pragmatiskt för detta resultat.