Budget 2020: ”Bättre än väntat”

Inte fullt lika jäkligt som man först befarade. Så sammanfattar det politiska styret när man under tisdagen presenterade sitt budgetförslag.