Därför hamnar Munkedals musikskola i kläm

LedareKarl af Geijerstam: Allvarligt rekryteringsproblem av orkestermusiker.