Därför vill de skånska kulturskolorna ha en kulturskolelag Om P4 Kristianstad

Flera kulturskolechefer i Skåne vill se en lag som innebär att kommuner måste erbjuda kulturskoleverksamhet. Det är Kulturskolerådet som har fört fram kravet på en kulturskolelag eftersom många kulturskolor måste göra besparingar och en del verksamheter är nedläggningshotade. "Jag tycker det är helt rimligt eftersom det finns en bibliotekslag, så det här är en liknande lag fast för utbildning i kulturämnena", säger Gunilla Rönnberg, kulturskolechef på den nystartade kulturskolan i Perstorp.