De blir nya chefer på kulturskolan och Najaden

Halmstad Kommunen har rekryterat två nya ledare inom kulturen i Halmstad. Henrik Martén blir ny rektor för kulturskolan och Marcus Lundberg blir chef för enhet Upplevelser, där Kulturhuset Najaden ingår.