Debatt: Barn och ungas rätt till kultur hotas

Tidigare har kultur för, av och med barn och unga prioriterats i budgetsammanhang men nu riskeras även det att minska, skriver Eric Sjöström på El Sistema.