Debatt: Musikeleverna måste behandlas seriöst

Under 2017 fick barn-och utbildningskontoret i uppdrag av barn- och skolnämnden att utreda utbudet i kommunens kulturskola.