DEBATT: Scenkonst Västernorrland: Kulturskolan – en avgörande kugge i ett livsviktigt ekosystem

Ett ekosystem. Det är så vi hänger ihop. Såväl Sundsvalls Kulturskola som fria kulturaktörer och konstnärer, och vi som länets professionella institution. I ett ekosystem där vi både samverkar och påverkar varandra.