Debatt: Tre skäl varför kulturen måste ses som en investering – inte en kostnad

Hela landet behöver kulturinvesteringar. Frågan är kritisk för de stora delar av Sverige som ligger utanför storstäderna. Landets kommuner måste våga lita på att kultursatsningar lönar sig. Det skriver företrädare för