Debatt: Vad händer med Kulturskolan i Rimbo?

Den uppskattade Kulturskolan i Rimbo finansieras av kommunen, och avtalet går ut 31 december 2019. Vid senaste sammanträdet för barn- och skolnämnden så skulle beslut därför fattas om avtalet skulle förlängas, men det moderatledda styret valde att bordlägga beslutet till efter sommaren.