Debatt: Vänsterpartiet – ”gör kulturskolan avgiftsfri – och fullfölj bygget av Kulturhuset tio14”

I DT 27 februari ställde Anders K Gustafsson ett antal frågor kring kulturpolitiken inför det stundande omvalet 7 april. För Vänsterpartiet är kulturen ett viktigt område. Det är en demokratifråga. I mer diktatoriska stater är kultursektorn ofta mycket utsatt. Tvärtom behöver kulturen ge möjlighet till en mångfald av olika röster och uttryckssätt.