DEBATT: Värna kulturskolan – den är betydelsefull

Jag blir bekymrad över förslaget att dra ner kulturskolans budget i Sundsvalls kommun.