Del av ersättningen kan gå till kulturskolan

En del av intäkterna via Copyswede och Stim borde gå till den kommunala kulturskolan, anser insändarskribenten.