"Det är klart vi vill påverka - det är ju vi som ska leva här sen"

De är unga. De är engagerade. De vill vara med och påverka sin vardag och framtiden och de gör det.