Det blir billigare att plugga på kulturskolan

Elevavgifterna till kulturskolan sänks från och med nästa läsår.