”Det här riskerar att dra ned hela verksamheten”

Musikskoleundervisningen i Gislaved är hotad sedan Skolinspektionen utdömt ett vite på 500 000 kronor. De menar att Gislaveds kommun bryter mot skollagen när eleverna kan gå ifrån ordinarie skolundervisning för att sjunga eller spela. Men på musikskolan ser man nu rött.