El sistema hotas av besparingar i Västra Göteborg

På grund av besparingskrav i stadsdelsnämnden är musikprojektet El sistemas verksamhet hotad i Västra Göteborg. Men barnen som kämpar för att det ska få vara kvar kommer snart sjunga för politikerna igen.