​El Sistema Play – gratis och tillgängligt för alla

El Sistema Play är en digital lärplattform framtagen av Stiftelsen El Sistema Sverige för utveckling av El Sistema i hela världen.