En hållbar kulturpolitik för musiklivet

11 januari 2018 Socialdemokraterna ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program inför valet 2018 och har bett aktörer från kultursektorn att bidra till utformandet. Den 11 januari bjöd de in Musikerförbundet och ett antal andra branschorganisationer för att få höra om vilka frågor vi driver och vilka politiska satsningar vi vill se.