En inkluderande kulturskola fri från avgifter

När kulturskolor runt om i landet ges goda förutsättningar att arbeta inkluderande så skapas fantastiska möjligheter till att göra stora skillnader.