Erfarenhetsutbyte bild & form, konst & media

Göteborg 4-5 november 2019

Bildlärare hemmahörande i Stockholm, Göteborg och Malmö samlades i en uppskattad tvådagars-konferens i Göteborg 4-5 november. Med fanns också många chefer från de tre storstäderna vilket gav ytterligare tyngd åt konferensen som den första dagen hölls på Konsthallen Röda sten och den andra dagen i Kulturskolan Citys lokaler på Tredje långgatan.

Dag ett inleddes med visning av den pågående GIBCA-utställningen och fortsatte med några praktiska workshops tänkt för Öppen verkstad, där alla fick prova på olika tekniker, initierade av olika pedagoger. Varje stad berättade sedan om sin specifika verksamhet och som avslutning på dagen hölls ett panelsamtal med flera unga vuxna deltagare, vars tema var konstens och skapandets betydelse på olika plan.
Dag två fanns konstnär Monique Wernhamn på plats för att initiera workshops med utgångspunkt från forskningsprojektet:
”Rum för konst. Kulturskolans bild och form – ett följeforskningsprojekt av Barbro Johansson”
Kreativiteten flödade och utmynnade i varje grupps video-dagbok som alla fick ta del av på filmduken.
Dagen och konferensen avslutades med en visning av Ung Konst, en imponerande och centralt placerad utomhusutställning där barn och unga ifrån Göteborgs alla stadsdelar skapat bilder i många olika uttryck.