Ericsson: Regional Kulturskola i Västmanland visar vägen – digitaliseringen öppnar upp för ett mer jämlikt kulturutbud

Många pratar om att hela landet ska leva. För att hela landet ska kunna leva behövs också ett levande kulturutbud – för alla. Foto: Elias Zazi