Estetiska ämnen norden runt

Så ser undervisningen i praktisk-estetiska ämnen ut i Norge, Finland, Danmark och Island.