Ett myllrande liv

En problembild uppstår när människor kategoriseras i enkla kategorier som ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation och socioekonomiska förhållanden med mera.

Men vad roligt det var att mötas i Luleå!

Rikskonferensen slog alla rekord med underbart givande dagar på alla

möjliga plan. Vi fick mötas i olika dimensioner genom föredrag, seminarier och samtalsforum tillsammans med viktiga företrädare för kulturskolornas aktuella frågor. De rekordmånga deltagarna fick mingla och dela gemenskap och känna inspirationen fyllas på.

Kulturskolan i Luleå visade också goda exempel på hur ämnesintegration kan skapa oväntade inslag som den alternativa incheckningen och vackra starka föreställningar där barn och ungdomar tillsammans gestaltar och reflekterar över sina stora viktiga frågor i livet. Tack alla som bidrog så härligt till dessa dagar!

Sveriges kulturskolor väntar med spänning på vad innehållet i Monica Lindgrens betänkande kan bli. Utredningen har nu i snart ett år samlat in material och försökt kartlägga läget kring kulturskoleverksamhet i Sverige och vad som behövs för att få en hållbar kulturskola.

Kulturskolan utmanas nå fler och vara tillgänglig för fler kategorier barn. En problembild uppstår när människor kategoriseras i enkla kategorier som ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation och socioekonomiska förhållanden med mera. Till exempel när vithyad flicka från medelklass jämförs med mörkhyad pojke med sämre ekonomiska förutsättningar och det visar på obalans bland eleverna.

Men inom den hopfösta kategorin flickor döljer det sig en myllrande mängd personligheter med olika funktionsvariationer som inte så lätt låter sig fångas med enkel etikett i pannan. Det är spännande om vi i mötet med andra människor alltid utmanar oss att se individen bakom det kollektiva paketet vi tillhör.

Konsekvenserna av Yrkeskompetens är en annan spännande fråga och validering av olika kompetenser är en utmaning som kan hjälpa fler i jobb. Det är en av de punkter som fanns med i rekommendationerna till utredningen som Kulturskolerådet beslutade om i Luleå.

Under året har länsgrupperna i landet diskuterat lite mer ingående kring kulturskolans

identitet. Dessa samtal har varit viktiga och bidragit till en samsyn i rekommendationen.