Ett tungt dråpslag

Debatt Det är svårbegripligt och sorgligt att det är mot just kulturskolan som M och KD, med stöd av SD, riktar sina nedskärningar, skriver Ulf Dernevik.